Този сайт съдържа процеса по Управление на проекти на TenStep®. Това е чудесен справочен сайт за ръководители на проекти и членове на екипи. Кликнете върху менюто вляво за преглед. За членове и лицензирани потребители има достъп до повече от процеса по Управление на проекти на TenStep.

Процесът по Управление на проекти на TenStep® („Процеса TenStep“ или „TenStep“) помага на ръководителите на проекти успешно да управляват проекти от всякакъв вид. Процесът по Управление на проекти на TenStep® предоставя подход стъпка по стъпка, започвайки с основите и ставайки толкова сложен, колкото е необходимо във Вашия проект.

Процесът TenStep е методология за управление на работата като проект. Той е проектиран да бъде гъвкав спрямо нуждата Ви за управление на Вашия проект. Например, може да няма смисъл да отделите много време за управление на риска за проект, който изисква 500 часа труд и е подобен на проекти, които са изпълнявани преди. Това не означава, че игнорирате потенциални рискове, а че просто не отделяте толкова време, колкото бихте по друг проект. Този гъвкав подход е видим през целия процес TenStep и е една област, която отличава тази методология от останалите.

Понятието „управление на проекти“ се отнася до определяне и планиране, последващ мониторинг, контрол и приключване на проекта. Всеки проект се нуждае от някакво ниво на управление. Колкото по-голям и сложен е проектът, толкова по-голяма е нуждата от формален, стандартен и структуриран процес. Вие може да сте в състояние да управлявате проект от двама човека и 200 часа в главата си, но не можете да управлявате проект от пет човека и 1000 часа по същия начин. За проект от десет човека и 5000 часа е необходимо повече формално управление, а за проект от двадесет човека и 20 000 часа – дори повече.

Очевидно, има цена за положените усилия, свързани и с управлението на проекти. Вие искате да бъдете сигурни, че прилагате правилното ниво на управление на проекти, за да гарантирате, че придобитата стойност е по-висока от направените разходи.

За по-добро разбиране на процеса TenStep, нека първо погледнем предимствата, които ще бъдат получени, да прегледаме някои основни за TenStep предположения и да обобщим как работи процесът по УП на TenStep.