Планиране на работата (1.0.0.P1)

Преди да започнете изпълнението на проекта, трябва да отделите достатъчно време за планиране, за да бъдете наясно какво правите. Процесът TenStep включва два компонента:

1.0 Дефиниране на работата

2.0 Изготвяне на график и бюджет

Основните резултати от процеса на планиране са:

Харта на проекта
План за управление на проекта
График
Бюджет

Процесът на планиране се осъществява при започване на проекта, но документите, изготвени при него, трябва да се актуализират по време на изпълнението му.