Консултиране

Консултантски услуги на TenStep

Методологиите за персонализиране, внедряване и свързаните с тях услуги не са основни компетенции за повечето организации. Ние обаче знаем как да го правим. Можем да ви помогнем да преминете през кривата на обучението и да ви предпазим от допускането на основни грешки.

TenStep предлага консултантски услуги с цел да помогне на Вашата организация да отключи целия си потенциал. Всички наши услуги могат да бъдат персонализирани към Вашата организация. Можем да Ви помогнем във всяка точка на света. Свържете се с нас днес!

Офис за Управление на проекти (ОУП)
ОУП Сега!Бързата услуга за стартиране на ОУП – направете план за нов ОУП с добавена стойност или подобрете съществуващ ОУП, за да сте сигурни, че ви дава стойност
Виртуален ОУПВъзползвайте се от ползите на ОУП, като използвате нашите експерти на пълно или непълно работно време.
Балансиран комплекс от измерители за ОУПИзмерете стойността на Вашия ОУП - създайте цялостен комплекс от измерители за идентифициране и измерване на стойността и успеха на ОУП.
Управление на проекти и програми
Въвеждане на цялостна среда за проекти/портфолиаРазберете как да постигнете желаното бъдещо състояние на Вашата организация и създайте План за подобрение на процесите, който да Ви помогне да го постигнете.
Въвеждане на методологияСъздайте и реализирайте стратегия за методология и план за въвеждане, които са подходящи за Вас.
Бърз старт на проект/програмаИзползвайте фасилитирана сесия за целия екип на проекта, за да дефинирате бързо проект или програма.
Одити на проекти/програмиОпределете реалното състояние на проекта, както и вероятността да завърши успешно.
Коучинг и менторствоПолучете адаптиран персонален коучинг в съответствие с Вашите нужди.
Адаптиране на методология за Управление на проекти Датирайте методология към Вашите специфични нужди. Започнете с нашата или Вашата методология.
Бърза писта за Управление на проектиОсигурете обучение и последващ коучинг за отделни проекти във Вашата организация.
Предоставяне на персоналОсигурете за Вашата организация опитни, професионални и сертифицирани ръководители на проекти, бизнес анализатори и други членове на проектни екипи.
Предоставяне на специалисти на пълно работно времеИзползвайте нашия опит за откриване, оценка и препоръка на кандидати за управление на проекти, които да наемете.
Услуга за спасяване на проект/програмаОбърнете нещата в проблемния проект, за да му помогнете да постигне успешен край.
TenStep License and Deployment Advantage
Предимства на лицензите и въвеждането на методология от TenStep
Създайте, актуализирайте и поддържайте методология за управление на проекти, като използвате нашата експертиза.
Изготвяне на стратегия
LEAD™ Стратегическо планиранеПолучете стойност от стратегическото планиране чрез модела LEAD™ (Learn-Envision-Act-Deliver).
Управление на портфейла
Portfolio Management ImplementationAnswer some of the most basic, yet difficult, questions regarding work performed and value provided.
Организационни оценки
asapm Performance Rated Organization (aPRO) оценка и програма за подобрениеОценете възможността на Вашата организация успешно да изпълнява проекти и научете как да подобрите Вашата проектна среда.
Оценка OPM3 Определете добрите практики, които ще Ви помогнат да постигнете конкурентно предимство.
Организационна (системна) оценка на TenStep Оценете състоянието на практиките за управление на проекти във Вашата организация, за да създадете целенасочен план за подобрение.
Организационна оценка LeDRS™ Evaluate your organization based on industry benchmarks, improve your processes, and make more data-driven decisions.
Оценете Вашата организация на база на стандартите в сектора, подобрете своите процеси и вземайте по-добри решения въз основа на данните.
Моделиране на процеси
Услуги за моделиране на процесиРазберете и документирайте своите текущи бизнес процеси и ги използвайте като база за подобрение на бъдещото състояние на процесите.

Глобалната мрежа на TenStep е приета като доставчик  на консултации по управление на проекти, програми и портфолио от Project Management Institute (PMI), и е вписана в PMI Consultant Registry.

За цени и повече информация:

Пишете ни на: info@tenstep.bg или
ни се обадете на телефон 02/983 5324, 0888 102 729 или
попълнете и изпратете формата за контакт:

Запитване за информация: